Schoolgids, schoolplan en jaarplan

Alle belangrijke informatie op één plek

Ontdek alles over onze school in de schoolgids! Elk jaar wordt de schoolgids bijgewerkt en komt de actuele gids op de website.

Schoolgids en Scholen op de kaart

Ben je op zoek naar meer informatie over onze school? Dan vind je hieronder de links naar onze schoolgids en Scholen op de kaart.  

Download hier de schoolgids

Scholen op de kaart

Het school- en jaarplan van Basisschool Megelsheim

Als school werken we constant en regelmatig aan verbetering van ons onderwijs. Gesprekken met kinderen, met ouders en externe instanties zorgen ervoor dat we weten waar we staan. Dankzij goede samenwerking en open communicatie weten we wat goed gaat en wat beter kan. In het school- en jaarplan beschrijven we de ontwikkelpunten van onze school. Het schoolplan wordt, normaal gesproken, per vier jaar vastgesteld. Het jaarplan wordt jaarlijks geactualiseerd.

Download Schoolplan

Download Jaarplan