Ons onderwijs

Ons onderwijs

Met ons onderwijs zorgen we ervoor dat ieder kind uitgedaagd wordt op zijn of haar eigen niveau. Op Basisschool Megelsheim hebben we zowel groepen waar leerlingen van verschillende leeftijden samen leren (heterogeen) als groepen waar leeftijdsgenoten bij elkaar zitten (homogeen). 

Kleutergroepen

In groep 1 en 2 kiezen we voor een heterogene groep, omdat het mooi aansluit bij de thuissituatie van veel kinderen. Oudere kinderen helpen de jongere kinderen op een speelse manier, waardoor regels en afspraken op een natuurlijke manier worden geleerd.

Leerstofjaarklassensysteem

Van groep 3 tot en met 8 gebruiken we vooral combinatiegroepen, waarbij twee jaargroepen gecombineerd bij elkaar in de groep zitten. Door de inzet van leerkrachten en onderwijsassistenten splitsen we de groepen regelmatig. Hierdoor kunnen we goed inspelen op de individuele behoeften van elke leerling. 

Als het mogelijk is hanteren we voor groep 8 een homogene groep. Dit vanwege de vele bijzondere activiteiten van deze groep. Of dit mogelijk is hangt onder andere af van het aantal groep 8 leerlingen.

Differentiatie in aanbod

Ieder kind verdient het om uitgedaagd te worden op het eigen niveau. Kinderen die meer uitdaging nodig hebben naast het reguliere aanbod, krijgen extra leerstof. Kinderen die behoefte hebben aan meer instructie en herhaling, krijgen extra instructie of ondersteuning. Daarnaast is er ook aandacht voor de kinderen die werken aan het reguliere aanbod. Ook zij krijgen de uitdaging die ze nodig hebben. 

EDI-model

We werken volgens het EDI-model. Een bewezen effectieve intructiemethode. Onze teamleden geven extra hulp en uitleg zoveel mogelijk binnen de groep. Wij streven ernaar dat elke leerling zich op zijn of haar eigen tempo en manier kan ontwikkelen. Want bij ons staat het kind centraal!

Brede school

Basisschool Megelsheim is een brede school. Dit betekent dat in onze school meerdere partijen aanwezig zijn die zich bezighouden met opgroeiende kinderen. Op onze school werken wij samen met Spring Kinderopvang en BiblioNu om een brede leer- en leefomgeving te ontwikkelen, waarbinnen maximale ontwikkelingskansen zijn voor alle kinderen.