Ziekmelden en verlof

Ziekmelden en verlof

Verzuim wegens ziekte of (para-)medische afspraak kun je via ISY, mondeling of telefonisch doorgeven vóór 8.20 uur.

Bijzonder verlof moet tijdig schriftelijk worden aangevraagd. Er is een speciaal formulier ontwikkeld dat door alle scholen van scholengroep Dynamiek gebruikt wordt. Dit formulier is te vinden op ISY bij het gedeelte: boekenplank > formulieren. Er zijn strikte voorwaarden verbonden aan het extra verlof. Wij hanteren als school daarin de wettelijke kaders. 

Meer informatie over de richtlijnen rondom verlof is te vinden op ISY > boekenplank > beleid en richtlijnen.

Log in op ISY