Informatie

Informatie

Bekijk hier alle informatie over Megelsheim

Schoolgids, schoolplan en jaarplan Lees hier meer over ons schoolplan en jaarplan en ontdek waar we allemaal mee bezig zijn!
Verder lezen

Schooltijden en vakanties Bekijk ons rooster en wanneer we vakantie hebben.
Verder lezen

MR en OV Ontdek hier wie er in onze medezeggenschapsraad en oudervereniging zitten.
Verder lezen

Klachtenregeling Basisschool Megelsheim heeft een Dynamiekbrede klachtenregeling, lees er hier meer over.
Verder lezen

Ziekmelden en verlof Je zoon of dochter ziekmelden of verlof aanvragen? Bekijk hier hoe je dit het best kunt doen.
Verder lezen