Missie en visie

Missie en visie

Onze missie

Bij basisschool Megelsheim zetten we ons in voor een goede sfeer en creëren we een plek waar kinderen lekker zichzelf kunnen zijn. Met een enthousiast team en betrokken ouders werken we samen aan een prachtige school waar leren leuk is en iedereen gezien wordt. We dagen kinderen uit om het beste uit zichzelf te halen, terwijl we ze ook voorbereiden op een kansrijke toekomst als wereldburger in een snel veranderende maatschappij. Gezondheid en plezier staan voorop en met onze open deuren, staan we midden in ons dorp Meerlo voor je klaar. Bij ons is iedereen welkom, en voelt iedereen zich thuis!

Onze visie

Basisschool Megelsheim is een plek waar kinderen veilig kunnen groeien, zichzelf kunnen zijn en zich ontwikkelen tot hun beste “ik”. We bieden inspirerend onderwijs dat alle kinderen uitdaagt en moedigen ze aan om hun unieke kwaliteiten en talenten te benutten. We geloven in de kracht van communicatie en zien ouders en de gemeenschap als belangrijke partners. Fouten maken is onderdeel van leren en we stimuleren kinderen om nieuwsgierig te zijn en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leren. Bij alles wat we doen gaan we uit van de kernwaarden: 

  • Veiligheid
  • Respect 
  • Welbevinden

Deze kernwaarden maken van onze school een bruisende leeromgeving, met ruimte om samen plezier te maken en te genieten van mooie momenten.

Zo realiseren we onze missie en visie

Bij Basisschool Megelsheim brengen we onze missie en visie tot leven met veel aandacht voor respect, veiligheid en welbevinden. Dit zie je door de hele school terug: van de thema's die we bespreken tot de gesprekken in de klas en van de manier waarop ouders betrokken worden bij onze school tot de connectie die we hebben met onze omgeving. We stimuleren kinderen om zichzelf te zijn en hun unieke talenten te ontwikkelen. We leren ze dat de wereld groter is dan de school en het dorp en we maken leren boeiend en leuk. 

Onze leerkrachten geven de kinderen de juiste basisvaardigheden mee en zijn gemotiveerd om hun lessen en vaardigheden te blijven verbeteren. Fouten maken? Geen probleem, daar leren we juist van! We steken veel energie in het ontwikkelen van 21e-eeuwse vaardigheden (executieve functies) en burgerschap. Kinderen worden gestimuleerd om zelf op ontdekking te gaan in een rustige omgeving vol leermogelijkheden, zowel binnen als buiten de school.