Missie / visie

Elk kind is uniek

Onze missie

Samen het beste uit jezelf halen. Hiermee bedoelen we dat het team van bs Megelsheim er naar streeft het beste uit kinderen te halen.

Onze missie

Samen het beste uit jezelf halen. Hiermee bedoelen we dat het team van bs Megelsheim er naar streeft het beste uit kinderen te halen. 

Missie. "Elk kind is uniek"
Op Megelsheim (vinden wij belangrijk): 

 • Voelt ieder zich Veilig.
 • Gaan we met respect met elkaar om.
 • Is er aandacht voor het welbevinden van ieder.
 • Zijn we samen verantwoordelijk voor ontwikkeling.
 • Werken we resultaatgericht. 

Onze visie, ons profiel.

Op Megelsheim bieden we onze leerlingen zoveel als mogelijk onderwijs op maat. We schenken veel aandacht aan de cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarnaast hebben we oog voor de wereld buiten de school. We proberen de leerlingen uit te rusten met de juiste kennis en vaardigheden om goed te kunnen functioneren in onze snel veranderende maatschappij. Op weg naar een gelukkige toekomst!

Schoolcultuur

We werken met een kinderaad omdat we de kinderen actief inspraak willen laten hebben in ons onderwijs. Ouders nodigen we uit mee te denken (MR en schoolenquêtes) en mee te helpen (OV en hulpouders) binnen ons onderwijs. Samen werken we aan de ontwikkeling van de kinderen.

Wij willen dat iedereen zich veilig voelt op onze school. Dat zien we als basis om tot ontwikkeling te komen. Ook voeren we structureel gesprekken met ouders over het welbevinden van de kinderen. 

Schoolgebouw

We hebben een brede school waarin kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, schoolbibliotheek en basisschool samenwerken. De inrichting van ons gebouw is hierop aangepast. Door gebruik te maken van moderne media en ICT toepassingen (activ borden, computers en tablets) bereiden wij kinderen voor op hun deelname aan de maatschappij van de 21 eeuw. Daarnaast biedt de schoolomgeving (speelplaats en schoolligging) veel mogelijkheden voor ontwikkeling en ontspanning. 

Basisvaardigheden

De volgende zeven basisvaardigheden leren we aan:

 1. Probleemoplossend vermogen; herkennen van problemen en tot actie komen.
 2. ICT-geletterdheid; analyseren, selecteren en toepassen van gepaste media en ICT-bronnen.
 3. Creativiteit; creëren van nieuwe ideeën, oplossingsstrategieën, benaderingen en inzichten.
 4. Kritisch denken; formuleren van onafhankelijke mening en visie.
 5. Communiceren; effectief overbrengen en ontvangen van een boodschap.
 6. Sociale en culturele vaardigheden; met mensen van verschillende achtergronden samen leren, samen werken.
 7. Samenwerken; gezamenlijk een doel halen door gebruik te maken van elkaars kennis en kwaliteiten


Dit doen wij door te werken vanuit passend onderwijs binnen een integraal kindcentrum en samen te werken met andere scholen binnen cluster groen en Dynamiek Scholengroep. Met aandacht voor meervoudige intelligentie, verschillen in niveau en thematisch werken zoeken we naar het beste aanbod voor elk kind.