Brede school

De brede school is een samenwerkingsverband tussen partijen die zich bezighouden met opgroeiende kinderen: 

Een Brede School is:

  • Een samenwerkingsverband tussen verschillende sectoren waaronder één of meerdere scholen
  • die samen werken aan een brede leer- en leefomgeving in de vrije tijd en op school
  • met als doel maximale ontwikkelingskansen
  • voor álle kinderen en jongeren.

Een kwalitatieve bredeschoolwerking heeft oog voor diversiteit, verbindingen en participatie. De concrete werking hangt af van de lokale context

Onze school

Onze school heeft heterogene (kinderen van verschillende leeftijden zitten bij elkaar) en homogene groepen (kinderen van dezelfde leeftijd zitten bij elkaar). In groep 1 en 2 hebben we bewust gekozen voor heterogene groepen; deze situatie sluit volgens ons het beste aan bij de thuissituatie. Bovendien kunnen de jongste kinderen spelenderwijs door de grotere geholpen worden en is het leren van regels en afspraken door kinderen onderling een spontane en speelse vorm die bij kinderen heel goed aanslaat. 

Kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf Landhuis Meerlo Kinderdagverblijf het Landhuis ligt op een mooie groene plek aan de rand van Meerlo en zoals de naam al zegt heeft deze locatie uitzicht op de landelijke omgeving. Samen met de Basisschool Megelsheim zit het Landhuis onder één dak. Het kindcentrum biedt een uitdagende en veilige omgeving voor kinderen uit de regio Meerlo, Wanssum, Geysteren, Swolgen, Blitterswijck en Tienray. 

Kinderopvang

Over de Bibliotheek op school

Scholen, gemeenten en bibliotheken slaan de handen ineen voor kwaliteitsverbetering binnen het onderwijs. Door een gezamenlijke strategie op te stellen en bewezen diensten en programma’s van de bibliotheken te benutten wordt de school omgevormd naar een ideale lees- en mediaomgeving. Een omgeving waarin lezen en (digitale) media volop de ruimte krijgen en waar aantoonbaar betere resultaten worden geboekt. De Bibliotheek op school betekent samenwerken aan verbetering van de taalvaardigheid, leesmotivatie en informatievaardigheden van leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs.