Over basisschool Megelsheim

Onze school heeft heterogene (kinderen van verschillende leeftijden zitten bij elkaar) en homogene groepen (kinderen van dezelfde leeftijd zitten bij elkaar). In groep 1 en 2 hebben we bewust gekozen voor heterogene groepen; deze situatie sluit volgens ons het beste aan bij de thuissituatie. Bovendien kunnen de jongste kinderen spelenderwijs door de grotere geholpen worden en is het leren van regels en afspraken door kinderen onderling een spontane en speelse vorm die bij kinderen heel goed aanslaat. 

Leerstofjaarklassensysteem

In de groepen 3 tot en met 8 wordt er op de ochtenden gewerkt volgens het leerstofjaarklassensysteem. We maken gebruik van blokuren. Dit betekent dat kinderen van groep 3 t/m 8 op dezelfde momenten rekenen en taal krijgen. Daardoor ontstaat de mogelijkheid om gedifferentieerd te werken. Kinderen die sneller door de leerstof heen gaan kunnen eventueel met een volgende groep mee doen. Kinderen die minder leerstof aan kunnen krijgen instructie in een niveaugroep lager.

Differentiatie

Daar waar dat mogelijk is wordt differentiatie toegepast; kinderen die meer kunnen wordt extra leerstof aangeboden. Kinderen die moeite hebben met onderdelen krijgen extra instructie of worden extra ondersteund. Deze differentiatie wordt mogelijk door het werken met de ABC-instructie en een weektaak waarbij voor iedere leerling een bepaalde soort en hoeveelheid leerstof is geselecteerd. Leerkrachten geven zoveel mogelijk extra hulp en uitleg binnen de groep.

 

Megelsheim DSC_6037