Oudervereniging Megelsheim

te Meerlo

Basisschool Megelsheim heeft altijd een 'Oudervereniging' gekend, welke is opgericht in 1992-1993 onder begeleiding van Martin van de Ven van het NKO. Maar omdat wij niet officieel stonden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel waren wij dus nooit een echte vereniging. De Ouderraad heeft daar in 2007 verandering in gebracht en per 15 februari 2007 zijn wij officieel "Oudervereniging basisschool Megelsheim te Meerlo" geworden. 

Het Bestuur

Het bestuur van de Oudervereniging vertegenwoordigt de ouders van de kinderen die onze school bezoeken. Wij vinden betrokkenheid van ouders en samenwerking met het team bij de praktische gang van zaken op school heel belangrijk.

Dit willen wij bereiken door o.a. het geven van schriftelijke informatie, het houden van ouderavonden, het instellen van werkgroepen en het organiseren van diverse activiteiten binnen de school (zoals kerstviering, schoolreis en spellendag). Alle ouders die 'contributie' oftewel Ouderbijdrage betalen zijn automatisch lid.


Het bestuur van de Oudervereniging bestaat uit tenminste 5 ouders en daarnaast is er 1 lid van het onderwijsteam dat de bevoegdheid heeft om vergaderingen van het bestuur bij te wonen. Het bestuur fungeert als aanspreekpunt voor ouders en als achterban van de Medezeggenschapsraad. Met vragen en suggesties kunt u ook bij alle bestuursleden terecht of een email sturen naar ovmegelsheim@gmail.com.

De Oudervereniging is er door en voor ouders!!!

Het bestuur vergadert gemiddeld 7 keer per schooljaar, waarvan 1 keer samen met de MR. Deze vergaderingen zijn en kunnen door belangstellenden worden bezocht. De notulen worden gepubliceerd op het prikbord bij de ingang van de school.

De vergaderdata voor het schooljaar 2022-2023:

Vergaderingen starten om 19.30 uur.

 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...

Leden OV

Leden van de Oudervereniging ouders:

 • Bianca Verberne
 • Carla Vissers
 • Imke Budding
 • Lotte Coenders
 • Marieke Janssen
 • Marieke Roodbeen
 • Renate Houben
 • Sanne van den Elsen

Teamlid:

 • Wisselende aanwezigheid van leerkrachten

Notulen

(oude notulen zijn op aanvraag te verkrijgen bij de OV)